Gården

Gården

Erkasgården har anor ändå till slutet på 1800-talet. Huset byggdes 1890 och det gamla stallet, eller ladugården som det var från början, byggdes 1937. Vi köpte gården 1988. Då bestod den av bostadshuset, en bagarstuga, ett garage och ladugården och ungefär 24 hektar mark. Idag har antalet byggnader ökat markant och så även marken som idag uppgår till ungefär 100 hektar.


När vi köpte gården fanns här bara en stallsbyggnad. Det var den dåvarande ladugården som inhyste två spiltor. Detta stall har nu vuxit och består i dagsläget av nio boxar av varierande storlekar. Till detta har också kommit tre mindre stall och ett stall med åtta boxar. som byggdes 2001. Att ha flera stall ger en lugnare miljö för både hästar och ägare vilket vi tycker är positivt.

I början hade vi bara två stora hagar, där det gick ett stort antal hästar ihop. För ett antal år sedan valde vi att istället göra flera mindre hagar. I hagarna går det nu mellan en och tre hästar, beroende på vad som är lämpligt. Till somrarna har vi ett antal större gräshagar där hästarna får spendera dagarna.